Karol Tomaszewski na Channel9!

Prezentacja naszego kolegi Karola Tomaszewskiego cieszyła się ogromnym zainteresowniem na .NET Developers Days. Dowodem na to jest fakt, że video z jego wystąpienia zostało zamieszczone na Channel9, czyli głównym kanale Microsoft. Chcesz posłuchać świetnej prelekcji o JavaScrip? Proszę bardzo.

34

na tylu talentach pracujemy zgodnie z metodologią Instytutu Gallupa. Wierzymy, że najlepiej jest rozwijać mocne strony