Is JavaScript Single-Threaded?

O łatwym rozwijaniu JavaScript do stron internetowych – tego tematu podjął się nasz software developer – Igor Kolosovskyi – w swoi artykule Is JavaScript Single-Threaded?

26

dni płatnego urlopu dostajemy każdego roku, bez względu na staż pracy