Is JavaScript Single-Threaded?

O łatwym rozwijaniu JavaScript do stron internetowych – tego tematu podjął się nasz software developer – Igor Kolosovskyi – w swoi artykule Is JavaScript Single-Threaded?

% 50

naszych kolegów zostało poleconych przez obecnych pracowników Objectivity. To pozwala nam wnioskować, że nasi ludzie lubią u nas pracować