Is JavaScript Single-Threaded?

O łatwym rozwijaniu JavaScript do stron internetowych – tego tematu podjął się nasz software developer – Igor Kolosovskyi – w swoi artykule Is JavaScript Single-Threaded?

% 100

kodu, zanim wyląduje w repozytorium, jest przeglądana podczas Code Review