Is JavaScript Single-Threaded?

O łatwym rozwijaniu JavaScript do stron internetowych – tego tematu podjął się nasz software developer – Igor Kolosovskyi – w swoi artykule Is JavaScript Single-Threaded?

5

tyle mamy wartości (People, Integrity, Excellence, Agility, Win- Win), które widać na co dzień w firmie